JustMakeWeb.com

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บโรงแรม

รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว ,

ลงโฆษณาฟรี

VPS ราคาถูก

รับทำเว็บไซต์
Home service client job contact

งานประกันสังคม

Bookmark and Share
งานประกันสังคม การจ่ายและคำนวณเงินเดือน  ประกันสังคม  โอที  สลิบเงินเดือน  และการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในกรณีที่ลูกค้าได้จดทะเบียนบริษัทแล้ว แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ประกันสังคม จนมาถึงระยะหนึ่งมีความประสงค์จะขึ้นประกันสังคม เพราะเริ่มมีลูกจ้างเข้ามาทำงาน กฏหมายแรงงานบังคับไว้ให้เจ้าของบริษัทฯ ขึ้นประกันสังคมให้กับพนักงาน หากเจ้าของกิจการไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะถือว่า ผิดกฏหมายการจ้างแรงงานไทย

ไม่ว่าบริษัทฯ ของท่านจะเปิดกิจการอยู่บริเวณใดของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทฯ ยินดีทำเรื่องขึ้นประกันสังคมให้ ในราคาที่ยุติธรรม งานละเอียดและรวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม  ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า จะให้บริษัทฯ เป็นผู้นำเงินจ่ายประกันสังคมให้หรือลูกค้าจะคอยรับแบบนำส่งรายเดือนแล้วลูกค้าไปนำส่งเอง ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้นำจ่ายให้ ลูกค้าเพียงโอนเงินเข้าที่บริษัทฯ หลังจากที่ บริษัทฯ จ่ายให้แล้ว ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จฉบับจริง ที่บริษัทฯ จะนำส่งกลับไปให้ท่านเป็นประจำทุกเดือน

กรุณาติดต่อ sales@iqmg.co.th  หรือ 092 738 1885

ประเภทงานที่ให้บริการด้านการจ่ายและการคำนวณเงินเดือน  ประกันสังคม โอที  สลิบเงินเดือน  และหักภาษีนำส่งรายปีของพนักงานของท่าน
 
ประเภทของงาน ระยะเวลาการทำงาน
(วันทำการ)
ราคาค่าบริการ / บาท
( รวมค่าธรรมเนียมของรัฐแล้ว)
โปรโมชั่น หรือ หมายเหตุ
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ประกันสังคม) 2 3,500 / ครั้ง หากเป็นงานต่างจังหวัด บริษัทฯ อาจขอเพิ่มค่าบริการ สำหรับการการเดินทางเพื่อนำส่งเอกสาร
คำนวณเงินเดือน โอที ประกันสังคมและภาษี 3 วัน
ก่อนสิ้นเดือน
2,000 / พนักงานไม่เกิน 20 คน ค่าบริการอัตรานี้ นี้สำหรับพนักงานไม่เกิน 20 คน หากท่านมีจำนวนพนักงานมากกว่านี้ กรุณาโทรติดต่อฝ่ายขาย
ปรินต์สลิบเงินเดือนแบบคาร์บอน 1 100 / คน พร้อมนำส่งเอกสารให้บริษัทลูกค้า
ยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลแบบรายปีให้พนักงาน
( ภงด.91 )
3 วัน
รวมวันที่นำส่งแล้ว
350 / คน -
รับฝากพนักงานของท่าน โดยการจ่ายเงินเดือนผ่าน บริษัท ไอคิวเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด พนักงานที่ท่านทำการสรรหาไว้เอง แต่ท่านไม่สามารถให้พนักงานเหล่านี้ รับเงินเดือนผ่านบริษัทของท่านได้ เนื่องจากอาจจะมีจำนวนเกินไปจากที่สำนักงานใหญ่กำหนดไว้ เป็นต้น  บริษัทฯ ยินดีให้บริการรับฝากพนักงานของท่าน ให้รับเงินเดือนและสวัสดิการผ่านเรา โดยพนักงานจะถูกขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้เป็น พนักงานแบบไม่ประจำ ของบริษัท ไอคิวเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด และบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินเดือนและประกันสังคม และรายได้อื่นๆ ตามที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัท ฯ โดยคิดค่าบริการจาก xx % ของเงินเดือนและรายได้อื่น ๆ ทั้งหมด หากลูกค้าต้องการยกเลิกการจ้างงานหรือต้องการปรับให้พนักงานคนดังกล่าวให้ไปเป็นพนักงานประจำของตนเอง ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 60 วัน
หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้สรรหาหรือเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครงานให้แก่ลูกค้า ทุกกรณี